Tentoonstelling

Liefde en Devotie -
Het Gruuthusehandschrift

Rond 1400 werd in Brugge een omvangrijk perkamenten manuscript geschreven, nu gekend als het Gruuthusehandschrift. Het bundelt gedichten, gebeden en liederen. In het Gruuthusemuseum waren er naast dit manuscript circa 250 objecten uit deze periode te bezichtigen. Ze brengen de thema’s tot leven en schetsten zo een beeld van het culturele, sociale en religieuze klimaat in Brugge ten tijde van het Gruuthusehandschrift.

Klant

Musea Brugge

Plaats

Brugge

Periode

Maa - Jun 2013